Login

Polityka prywatności

CDK Global Finland Oy i jej spółki powiązane (prowadzące działalność handlową pod wspólną nazwą CDK Global Dealer Services International) („my“ lub „CDK Global“) zobowiązują się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsze oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać informacje osobowe, które przekazują nam Państwo bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej witryny i wiadomości e-mail w formacie HTML. CDK Global złożona jest z wielu podmiotów prawnych prowadzących działalność w różnych krajach. Wszystkie one podlegają Automatic Data Processing, Inc. Przekazując informacje przez naszą witrynę, przekazują je Państwo CDK Global jako całości. Należy pamiętać, że mogą być one przechowywane w krajach i udostępniane z krajów, których przepisy prawa zapewniają różne poziomy ochrony danych osobowych, nie zawsze równoważne z poziomem ochrony, jaki zapewnia prawo w Państwa kraju.

Na potrzeby Ustawy o ochronie danych (Data Protection Act) z 1998 roku („Ustawa“) administratorem danych jest CDK Global Dealer Services UK Limited, Cygnet Way, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG17 0YL, Anglia.

Czym są informacje umożliwiające identyfikację tożsamości?

„Informacje osobowe“ są to informacje, które określają tożsamość, np. imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, numer karty kredytowej, numer PESEL itp.

W jaki sposób informacje są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane?

Nie gromadzimy informacji osobowych, w tym adresu e-mail, chyba że wcześniej poprosimy o nie użytkownika. Na niektórych naszych stronach możemy poprosić o dobrowolne przekazanie nam informacji, w tym adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu lub innych informacji, tak abyśmy mogli poprawić jakość obsługi użytkownika w witrynie lub skontaktować się z użytkownikiem po zakończeniu przez niego wizyty. Udostępnienie tych informacji nie jest obowiązkowe i leży wyłącznie w gestii użytkownika.

Dobrowolne przekazanie nam informacji osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. W niektórych wypadkach CDK Global może udostępnić te informacje swoim zaufanym partnerom biznesowym. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy komukolwiek informacji osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej witryny. CDK Global może także przekazywać zbiorcze statystyki na temat odwiedzających nasze strony internetowe, takie jak ilość, dane o ruchu i informacje o powiązanych stronach internetowych, godnym zaufania dostawcom zewnętrznym, jednak takie statystyki nie zawierają jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację tożsamości. CDK Global może również ujawniać informacje w szczególnych przypadkach, w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, w celu: (a) przestrzegania wymagań prawnych lub procedur prawnych; (b) ochrony lub obrony naszych praw lub majątku; (c) egzekwowania Warunków użytkowania witryny; lub (d) działania w obronie interesów naszych użytkowników lub innych stron.

Gromadzone przez nas dane mogą być przesyłane do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG“) i tam przechowywane. Mogą one być także przetwarzane przez personel działający poza EOG, pracujący dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany między innymi w realizację zamówień klientów, przetwarzanie danych płatności i świadczenie usług wsparcia. Przekazując swoje dane osobowe, użytkownik zgadza się również na  przesłanie, przechowywanie lub przetwarzanie  wyżej  wymienionych danych. Podejmiemy wszelkie racjonalnie potrzebne kroki w celu zapewnienia, że przekazane nam informacje są obsługiwane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą polityką pryatności.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies i jak są używane?

Witryna CDK Global wykorzystuje standardową technologię o nazwie „pliki cookies“ w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej witryny. Pliki cookies zostały tak zaprojektowane, aby pomagać operatorom stron internetowych w ustaleniu czy dany użytkownik odwiedził już wcześniej stronę, oraz zapisywać i zapamiętywać wszelkie preferencje, które mogły zostać ustawione podczas przeglądania strony przez użytkownika. 
Pliki cookies to niewielkie ciągi tekstu przesyłane przez strony internetowe do przeglądarki użytkownika. Pliki cookies nie mogą pobierać jakichkolwiek innych danych z dysku twardego ani uzyskiwać adresu e-mail użytkownika. Podczas przeglądania witryny informacyjnej CDK Global plik cookie może zostać użyty do zidentyfikowania przeglądarki, przy pomocy której odwiedzono wcześniej witrynę. 

Możemy również używać plików cookies opartych na pamięci do pomocy w uwierzytelnianiu użytkowników niektórych aplikacji internetowych CDK Global. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w witrynie świadczącej usługi na rzecz klientów firmy CDK Global (oraz ma własny identyfikator użytkownika i hasło), możemy używać plików cookies w celu zapewnienia spersonalizowanych informacji w oparciu o preferencje wybrane podczas korzystania z witryny.
Mogą Państwo zmieniać ustawienia przeglądarki, by włączyć obsługę wszystkich plików cookies, otrzymywać powiadomienia o wysłaniu pliku cookie lub wyłączyć obsługę wszystkich plików cookies. Jednak po wyłączeniu obsługi plików cookies korzystanie z niektórych usług CDK Global, które wymagają rejestracji, może nie być możliwe.

Więcej informacji

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad większością plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookies zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, prosimy odwiedzić stronę internetową www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Poniższa część wyjaśnia różne typy plików cookies używanych przez strony internetowe CDK Global oraz cel ich stosowania.

Google Analytics

nazwa pliku cookie _utma _utmb _utmc _utmz

Cel

Te pliki cookies są wykorzystywane do zbierania informacji o korzystaniu z naszej witryny i używamy ich w celu poprawy jej jakości. Gromadzą informacje w anonimowej formie, w tym takie dane jak liczba odwiedzających, z jakiej strony internetowej przeszli do witryny oraz strony, jakie odwiedzili.

Więcej informacji

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google
Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, prosimy przejść do strony  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Marketingowe pliki cookies

Nazwa pliku cookie: ELOQUA

Cel

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej, która używa systemu Eloqua, w przeglądarce użytkownika zostaje umieszczony plik cookie z systemu eloqua.com. Ten plik cookie jest używany do śledzenia stron, które zostały odwiedzone przez użytkownika podczas sesji. Choć ten plik cookie jest używany podczas odwiedzania wielu stron internetowych, informacje zgromadzone podczas odwiedzin naszej witryny są widoczne tylko dla firmy CDK Global i nie są udostępniane jakimkolwiek stronom trzecim, w tym firmie Eloqua lub użytkownikom systemu Eloqua.

Ten plik cookie nie zawiera informacji osobowych, jednak jeśli użytkownik zdecyduje się na wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej, powiążemy podane dane osobowe z informacjami o przeglądaniu związanymi z plikiem cookie w Państwa przeglądarce. 

Następnie wykorzystujemy te informacje w celu poprawy jakości naszych usług, na przykład poprzez wybór sposobu komunikacji z użytkownikiem (po otrzymaniu na to zgody) i dostosowanie zawartości naszych przekazów kierowanych do użytkowników, tak aby zawierały informacje odpowiadające okazanemu przez Państwo zainteresowaniu treścią naszych stron, lub poprzez wybór ofert lub promocji, które naszym zdaniem mogą zainteresować naszych użytkowników oraz poprawić sposób, w jaki odpowiadamy na ich potrzeby.

W jaki sposób chronimy dane użytkowników?

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych użytkowników umożliwiających określenie ich tożsamości. Obejmuje to między innymi stosowanie standardowych w branży technik, takich jak zapory ogniowe, szyfrowanie, wykrywanie włamań i monitorowanie witryny. Niestety nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa podczas jakiegokolwiek przesyłania danych poprzez Internet. W konsekwencji, choć dążymy do ochrony informacji umożliwiających określenie tożsamości, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek przesyłanych lub otrzymywanych informacji. Dotyczy to zwłaszcza informacji, które przesyłanych do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail. Nie mamy możliwości zabezpieczenia przesyłanych danych przed ich otrzymaniem. Po otrzymaniu informacji od użytkowników dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo na naszych serwerach. 

Wewnątrz firmy będziemy ograniczać dostęp do informacji umożliwiających określenie tożsamości, udostępniając je tylko tym pracownikom, którym są one potrzebne do wykonywania pracy. Liczba tych pracowników jest ograniczona i zobowiązują się oni do przestrzegania naszych zasad ochrony prywatności. 

Bezpieczeństwo i ochrona danych będą okresowo sprawdzane według naszego uznania.

Jak użytkownicy mogą pomóc chronić swoje dane?

Tym użytkownikom, którzy korzystają z witryny CDK Global oraz zarejestrowali się w niej i wybrali hasło, zalecamy nieujawnianie hasła komukolwiek. Nigdy nie będziemy zwracać się do naszych użytkowników o podanie hasła podczas nieoczekiwanej rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem nieoczekiwanej wiadomości e-mail. Prosimy także pamiętać, aby po zakończeniu pracy wylogować się z witryny i zamknąć okno przeglądarki internetowej. Dzięki temu osoby korzystające z komputera nie będą mogły wejść w posiadanie danych oraz korespondencji.

Inne strony internetowe

Strony internetowe firmy CDK Global mogą zawierać łącza do innych stron, w tym stron naszych partnerów biznesowych. Choć dążymy do umieszczania łączy jedynie do stron które podzielają nasze wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez inne strony internetowe.

Użytkowanie danych firmy CDK Global

Zgodnie z Ustawą użytkownicy mają prawo dostępu do przechowywanych informacji na swój temat. Każdy wniosek o uzyskanie dostępu do tych informacji może podlegać opłacie w wysokości 10 funtów na pokrycie kosztów udostępnienia tych informacji.

Aby zadać jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub skorzystać z prawa do otrzymania kopii informacji, które przechowujemy na temat użytkownika, bądź zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje osobowe, lub w przypadku chęci poprawienia informacji na temat użytkownika, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres dsi_privacy@cdk.com.

CDK Global Finland,
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa
Finland