Login

Moduły zarządzania dla importerów

Omówienie

Dystrybutorzy, importerzy i eksporterzy pojazdów działają na nieustannie zmieniającym się i trudnym rynku i obecnie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej polegają na swoich partnerach z branży IT, licząc, że pomogą im zwiększyć wydajność i zysk w całej firmie. Od ponad 30 lat firma CDK Global zapewnia elastyczne rozwiązania zawierające rozbudowane funkcje, opracowane specjalnie dla tego sektora.

Firma CDK Global ma liczne osiągnięcia we współpracy z producentami i dystrybutorami w ponad 25 krajach. Firma obsługuje większość specjalistycznych marek, a jej wolumen sprzedaży stanowi większość światowego wolumenu sprzedaży rozwiązań dla firm dealerskich. System zarządzania dla importerów (IMS) AutoMaster jest w pełni skalowalny, dzięki czemu może spełniać wymagania producentów i ich oddziałów, dużych i małych firm, prywatnych dystrybutorów i grup przedsiębiorstw.

System IMS AutoMaster wspiera różnorodne firmy działające w branżach samochodów osobowych, pojazdów komercyjnych i rolniczych, jednostek pływających i motocykli.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat systemu IMS AutoMaster lub omówić konkretne wymagania, prosimy o kontakt z firmą CDK Global:dsi_imsinfo@cdk.com

Korzyści

  • Pracuj wydajniej – W prosty i szybki sposób składaj oraz śledź zamówienia na pojazdy, zarządzaj umowami serwisowymi i obsługuj reklamacje gwarancyjne poprzez integrację z systemem DMS lub internetowy portal dealera.
  • Usprawnij zarządzanie łańcuchem dostaw – Uzyskaj całościowy wgląd w strumień obsługi pojazdów i stanu zapasów w całym łańcuchu dostaw.
  • Zwiększ kontrolę nad procesem obsługi gwarancji – Usprawnij sieciowy proces obsługi gwarancji poprzez internetowy system zatwierdzania reklamacji, zarządzanie on-line akcjami wycofania z rynku, obsługę części gwarancyjnych oraz uzyskaj lepszą kontrolę nad gwarancjami, aby ograniczać koszty i oszczędzać czas.
  • Usprawnij podejmowanie decyzji – Łatwy dostęp do informacji i kluczowych wskaźników wydajności
  • Zwiększ rentowność – Ogranicz obciążenie użytkowników pracą poprzez lepszą kontrolę nad firmą i aktywami
  • Integracja z systemem DMS – Zwiększ wydajność operacyjną, stosując zintegrowane i uproszczone procesy

Szczegóły

System modułowy
System IMS AutoMaster jest rozwiązaniem modułowym, które można w pełni zintegrować z systemem zarządzania dla dealerów (DMS) AutoMaster.

Vehicle Importer Logistics (VIL)
Moduł Vehicle Importer Logistics (VIL) obsługuje funkcja zarządzania pojazdami, zamówieniami i danymi logistycznymi. Umożliwia udostępnianie informacji między dealerem, importerem i fabryką, a także dostęp do podmiotów zewnętrznych i organów regulacyjnych.

Warranty (VIW) Moduł Warranty (VIW) opracowano, aby zapewniać wysoki stopień komunikacji między dealerem, importerem i fabryką w celu spełniania wymagań podmiotów wymagających zastosowania jednej lub wielu marek. Moduł VIW obejmuje funkcje internetowe, umożliwiając obsługę mniejszych dealerów lub zlecanie prac warsztatom w ramach ich procedury gwarancyjnej. Może być także używany w połączeniu z systemami zarządzania dla dealerów innych producentów.

DPA - Parts Logistics
Moduł DPA pomaga obsługiwać sprzedaż części i procesy zamawiania między dealerem, importerem i fabryką. Zamówienia mogą być tworzone ręczne lub automatycznie w oparciu o wartości zarządzania zapasami systemu AutoMaster, a w razie potrzeby można skorzystać z analizy ABC.

Nationwide Database (NWD)
Moduł Nationwide Database umożliwia udostępnianie szerokiego zakresu danych. Moduł został specjalnie opracowany dla dużych grup dealerskich i firm dealerskich posiadających wiele lokalizacji, w przypadku których dostęp do informacji takich jak historia serwisu, zapasy części, dostawcy jest szczególnie istotny.

Vehicle Importer Service Agreement (VIS)
Moduł VIS zapewnia zintegrowane funkcje w celu obsługi umów o świadczenie usług przez importera oraz zapewnia szereg ważnych danych zarówno dla dealera, jak i importera, takich jak faktury za usługi z systemu DMS do systemu IMS (np. reklamacje gwarancyjne) i informacje o gwarancji pojazdów.

Integracja z fabryką
System IMS AutoMaster wprowadza rozbudowane interfejsy z fabryką oraz obsługuje elektroniczne zamówienia, faktury, dane główne dotyczące pojazdów i części oraz przetwarzanie reklamacji gwarancyjnych.

Portal internetowy dla dystrybutorów i dealerów
Portal internetowy umożliwia dystrybutorom i dealerom dostęp do danych w czasie rzeczywistym o cenach i dostępności części, dostępności pojazdów, składanie i śledzenie zamówień, przetwarzanie reklamacji i zarządzanie nimi.

*Uwaga: opisane specyfikacje i usługi mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania i dostępności na danym rynku.

Wiecej informacji