Login

AutoMaster Marketing

MarketingWyższe wyniki sprzedaży dzięki lepszej komunikacji

Moduł CRM systemu AutoMaster jest kompletnym zestawem narzędzi marketingowych. Dzięki niemu firma otrzyma większe korzyści ze swoich kampanii i zyska więcej informacji o potencjalnych klientach, osobach kontaktowych i wynikach sprzedaży.

Poznaj swoich klientów

Dostępność informacji o każdym kliencie i pojeździe w jednym miejscu znacznie ułatwia obsługę klientów oraz pozwala stworzyć skuteczniejsze działania promocyjne. System AutoMaster umożliwia grupowanie klientów według typów, pozwalając na przykład utworzyć grupę klientów, którzy posiadają konkretny model samochodu lub powinni odwiedzić warsztat w celu wykonania okresowego przeglądu. Nasze proste narzędzia analityczne pokazują prawdziwą wartość przychodów, jakie każdy klient zapewnia Państwa firmie.

Dobra organizacja

Pulpit Sprzedawcy systemu AutoMaster rejestruje i analizuje dane zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów. Skonfiguruj swój pulpit, aby wyświetlał informacje, które chcesz przeglądać: rozmowy telefoniczne, e-maile i spotkania z klientem, zadania zespołów i kontynuacje działań. System AutoMaster śledzi nawet preferowany sposób kontaktu każdego klienta: poprzez e-mail, listownie, faks lub SMS.

Automatycznie wysyłane przypomnienia pozwolą zarobić więcej

Zbuduj sprzedaż i lojalność klientów poprzez dodanie automatycznie wysyłanych przypomnień, zachęcając ich skorzystania z dodatkowych usług lub powiadamiając klientów o bieżących sprawach, na przykład o konieczności wykonania przeglądu. System AutoMaster jest wyposażony w narzędzie do obsługi reklamacji, co zapewnia większą wydajność i zadowolenie klientów.

AutoMaster CRM

Pulpit sprzedawcy gromadzi na jednym ekranie informacje o potencjalnych klientach, jazdy testowe, oferty, zamówienia i rozmowy posprzedażowe, zapewniając sprzedawcy pełny obraz jego klientów.

Zaawansowany moduł obsługi potencjalnych klientów* zapewnia informacje na temat stanu kontaktu z potencjalnym klientem oraz raporty. Dokładne dane o statusie każdego potencjalnego klienta oraz osobie, która go obsługuje, są wyświetlane w czytelnych tabelach na pulpicie.

CRM — Zarządzanie kampaniami pozwala działowi marketingu lub sprzedaży tworzyć grupy docelowe, śledzić wskaźniki reakcji oraz mierzyć działania według kampanii aż po zarezerwowane jazdy testowe, złożone oferty i przyjęte zamówienia.

Grupy docelowe można łatwo utworzyć, korzystając z bazy danych klientów i pojazdów systemu AutoMaster. Na przykład: firma może utworzyć grupy docelowe klientów, którzy przeoczyli ustalone terminy przeglądów serwisowych lub którym kończy się okres leasingowania pojazdu.

Programy lojalnościowe sprawiają, że Państwa klienci czują się wyróżnieni. Łatwiej jest utrzymać dobrych klientów niż znaleźć nowych, więc system AutoMaster pomaga wysyłać przypomnienia o serwisie i gwarancji oraz wszystkie tak ważne przywitania i podziękowania.

Zarządzanie kontaktami zapewnia, że mają Państwo najnowsze i najbardziej dokładne dane na temat obecnych i potencjalnych klientów, więc każda kampania zapewnia największe możliwe korzyści.

Zduplikowani klienci to szybki sposób wyszukania i połączenia duplikatów w Państwa bazie danych.

Zarządzanie reklamacjami rejestruje wszystkie reklamacje klientów w systemie AutoMaster CRM, więc cały Państwa zespół może je przeglądać oraz szybko i wydajnie na nie reagować.

*Ta funkcja wymaga oddzielnej licencji..

Wiecej informacji