Login

AutoMaster Zarządzanie

ManagementSystem raportowania dla kierownictwa zmaksymalizuje przychody firmy

Raportowanie systemu AutoMaster śledzi mnóstwo danych dotyczących działania firmy z dokładnością co do minuty, dzięki czemu zespół firmy zawsze może sporządzać dokładne plany i prognozy. Nasze przejrzyste i kompletne raporty są zaprojektowane przez ekspertów w branży oraz mogą być dostosowane pod konkretne potrzeby firmy.

Rozwiązanie Business Intelligence firmy CDK Global pozwala podejmować bardziej inteligentne strategiczne decyzje. Przewidzisz zmiany w popycie i podaży pojazdów, części i usług. Następnie skorzystaj z raportów na temat aktywności pracowników dotyczących obsłużonych zapytań, zarezerwowanych jazd testowych, przygotowanych wycen i przyjętych zamówień, aby maksymalizować potencjał swoich pracowników działu sprzedaży.

Wiecej informacji